Et grønt parti på Blindern?

Grønn Ungdom – God stemning

Jeg får ofte spørsmål om hvorfor noen som helst skulle ha glede av å bruke av sin dyrebare studietid i et parti som knapt eksisterer i norsk offentlighet. Eller, det var kanskje litt ljug, spørsmålet er nok heller noe sånt som: «Miljøpartiet De Grønne? Seriøst?». Uansett hvordan det er formulert så er det et spørsmål jeg setter pris på, mest fordi det gir meg mulighet til å fortelle hvorfor vi trenger et grønt parti.

Spørsmålet i overskriften har et todelt svar. Først: Hvorfor på Blindern? Er det ikke litt rart med et studentparti? Svaret er at Grønne Studenter kan bli ganske viktig for partiet. Velgerundersøkelser viser at partiet har størst oppslutning blant yngre med høyere utdanning, og nettopp derfor kommer synlighet på campus til å bli svært viktig i den kommende valgkampen.

Den andre delen av svaret  — grunnen til at vi trenger et grønt parti — er enkelt og greit «Fordi det er nødvendig». Miljøproblemene handler ikke lengre om fremtiden, men om samtiden. Earth overshoot day, dagen som markerer når vi har brukt opp årets «budsjett» for ressurser og per definisjon lever på kreditt, er allerede kommet og gått i stillhet. Klimaguru James Hansen lanserte nylig forskningsresultater som for første gang med høy sikkerhet knytter faktisk observert ekstremvær til klimaendringene, og omtrent samtidig kom nyheten om at isen i Arktis smelter fortere enn alle modeller og prediksjoner tilsier.

Likevel evner ikke dagens stortingspartier å føre en miljøpolitikk som tar tak i utfordringene vi står ovenfor. At alle dagens stortingspartier ble med på det alt for svake klimaforliket, er for meg det endelige beviset på at stortinget trenger et friskt pust. Den gamle tankegangen, at klima og miljø er et løsrevet og marginalt politikkfelt for de spesielt interesserte, må kastes på dør! Norge trenger et nytt parti som evner å tenke helhet, et som har sin basis i økologien i stedet for sosialismen eller liberalismen. Bare på den måten kan vi håpe at Norge kan ta sin del av jobben for å redusere alvorligheten og følgene av endringene.

Så derfor kommer en liten oppfordring: bli med oss på veien inn på stortinget! VGs måling 5. desember ga de Grønne 1,9 prosent – vi er altså ikke langt unna, allerede før valgkampen har startet!

Geir Storli Jensen,
leder i Oslo Grønne Studenter

 

Dette innlegget er en redigert versjon av et innlegg opprinnelig publisert som gjesteinnlegg på Grønt UiO sin blogg 31.08.2012.