Hilsen fra landsmøtet!

Picture0014

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte ble avholdt i helgen, og Grønne Studenter var tilstede med fire delegater – fra Bergen, Ås, Tronheim og Oslo. På landsmøtet ble ny politikk skapt ved at både nytt prinsipprogram og arbeidsprogram ble vedtatt. Møtet var ekstra viktig fordi det representerte et vannskille for partiet – som partisekretær Mikkel Glomstein sa i sin tale; «dette landsmøtet tror jeg kommer til å markere slutten på begynnelsen». Neste landsmøte er vi stortingsparti!

På bildet ser du store deler av GS-benken, fra venstre: Magnus Nordal Hauken (Trondheim GS), Geir Storli Jensen (Oslo GS) og Angelica Konstanse Olsen (Ås GS). Fredrik Vikse (Bergen GS) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Blant mange viktige og bra saker som ble vedtatt kan nevnes at MDG går inn for klimalov, framtidsombud og en styrt avvikling av oljeindustrien for å sikre en myk landing for norsk økonomi etter oljealderen. Med det har De Grønne det desidert mest offensive klima og miljøpolitikken i det norske partilandskapet, og er det eneste partiet som presenterer løsninger på klimakrisen som faktisk innebærer at vi kan holde oss innenfor 2-gradersgrensen.

Etter tre dager med enormt mange spennende debatter og mengder med skryt fra miljøorganisasjonene (se i bildegalleriet under), sitter jeg igjen med en sterk tro på at De Grønne allerede neste landsmøte er et stortingsparti!

Geir Storli Jensen, Oslo Grønne Studenter.

(Foto: Monica Løvdal/MDG)