Klimamål og klimapolitikk

tordlienEnergiminister Tord Lien vet ikke hva Norges klimamål er, men det vet vi!

I siste utgave av  tidsskriftet Argument har OGS fått ta over baksiden, og vier det til å kritisere det ensidige fokuset på langsiktige og abstrakte mål i norsk klimapolitikk:

«Klimapolitikken i Norge [handler] nesten utelukkende om globale avtaler og målsettinger. Klimaforliket, som er blitt den offisielle klimapolitikken til både nåværende og forrige regjering, sier for eksempel at Norge fram til 2020 skal «påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990». Med Jens og Erna i spissen, har politikerne og partiene heller diskutert langsiktige utslippsmål og globale målsettinger enn konkrete tiltakene for utslippskutt»

At ikke engang energiministeren kjenner til målsettingen er nok et argument for en konkret klimapolitikk med større fokus på faktiske tiltak. Det er på tide å brette opp ermene og gjøre noe!

Faksimile fra Argument, #1 2014
Faksimile fra Argument, #1 2014