Bli medlem

Har du lyst til å sitte i studentparlamentet? Arrangere kule debatter? Diskutere politikk? Redde verden sammen med oss?

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen, enten du ønsker å være inaktivt støttemedlem eller ivrig møtedeltaker. Vi har mange gode arrangementer på gang, blant annet uformelle diskusjonskvelder om temaer innafor miljø, politikk og miljøpolitikk.

For å bli medlem sender du mail til oslogronnestudenter@gmail.com og betaler medlemskontigent. Medlemskontigenten er på 50 kr i semesteret, og kan betales inn på konto 1254.05.45721. Dette er for at vi skal ha råd til å skjemme dere bort med gratis kaffe på medlemsmøter. Også må man ha betalt medlemsavgift for å ha stemmerett på generalforsamling.

Vi oppfordrer til å følge Oslo Grønne Studenter på Facebook, og bli med i vår facebook-gruppe for medlemmer.

Vi oppfordrer også til bli medlem i Miljøpartiet De Grønne her.