Om oss

Oslo Grønne Studenter er en studentforening som holder til på Universitetet i Oslo og er tilknyttet Miljøpartiet De Grønne. Vi interesserer oss for alt som har med grønn, fremtidsrettet politikk og kunnskap å gjøre, slik som bærekraftig utvikling, energi- og klimautfordringer, grønn økonomi, bekjempelse av fattigdom, dyrevelferd, digitale rettigheter, og mye mer!

Vi jobber med å spre kunnskap og bevissthet om slike temaer blant studenter, og legger til rette for at grønne studenter kan treffe likesinnede i Oslo. Vi jobber også aktivt med å skape og påvirke politikken i Miljøpartiet De Grønne. Til sist ønsker vi å knytte tettere bånd mellom vitenskap og politikk. Les om Miljøpartiet De Grønnes politikk her. I tillegg er vi gjennom Grønn Liste en del av studentdemokratiet i Oslo. Du kan lese mer om Grønn Liste ved å klikke her. Styret høsten 2019
Leder Benedikte Espeland
Økonomiansvarlig Henriette Bønsnæs Ødegaard
Grønn Liste-representant Axel Klanderud
Styremedlem Camilla Bjørnbakken Langen
Styremedlem Julianne Sørflaten Grovehagen
Styremedlem Mathias Dale
Styremedlem Sondre Wold
Styremedlem Vemund Jernsletten
Kontakt oss på oslogronnestudenter@gmail.com