Styret

Oslo Grønne Studenters styre for perioden 2020-2021

september 17, 2020

Leder

Axel Klanderud

Økonomiansvarlig

Ida Søndrol

Styremedlemmer

Henriette Bønsnes Ødegaard

Julianne Sørflaten Grovehagen

Mathias Dale

Camilla Bjørnbakken Langen

Linnea Cajbrandt Zettergren

GENERELLE HENDVENDELSER

oslogronnestudenter@gmail.com