Intervju med rektorkandidat og MDGer Torkil Vederhus

stemtorkil.no

I disse dager foregår kanskje tidenes mest spennende rektorvalg ved UiO. Nåværende rektor, Ole Petter Ottersen forsvarer sin stilling mot den 23 årige masterstudenten Torkil Vederhus. Dersom han skulle vinne valget vil han bli universitetets desidert yngste rektor noensinne. Blant alle vervene i Torkils lange og imponerende CV finner vi blant annet at han har vært styremedlem i Miljøpartiet De Grønne i Nordre Aker, lokallaget som ligger rett nord for Blindern. Med sin politiske bakgrunn i paritet og i studentpolitikken måtte vi i Oslo Grønne Studenter selvsagt slå av en prat med Torkil om rektorvalget og det politisk engasjementet blant studenter.

Hvorfor er du politisk engasjert, og hvorfor stiller du til valg som rektor ved UiO?

Jeg er politisk engasjert fordi jeg tror ting kan bli bedre, og at jeg kan bidra til at ting blir bedre. Jeg bestemte meg for å stille som rektorkandidat fordi jeg mener UiO kan bli styrt i en annen retning enn i dag. Jeg diskuterte potensialet i et kandidatur litt med en del andre tillitsvalgte studenter og kom frem at det var noe jeg ville.

Når og hvorfor begynte du å engasjere deg i MDG?

Jeg begynte å engasjere meg i MDG i 2011, fordi jeg mener klimasaken burde prioriteres foran alle andre saker, ikke bli et offer for kortsiktige politiske prioriteringer slik man har sett i dag.

Hva har du gjort i MDG, hvordan tenker du å bidra i valgkampen?

Jeg har vært med i styret til Nordre Aker og sittet i valgkomiteen for Grønn Ungdom, og så deltok jeg på landsmøtet i fjor. Hvordan jeg bidrar avhenger helt av hva slags jobb jeg har, hvis jeg blir valgt til rektor kan jeg nok ikke bidra så mye utover å sørge for at UiO også fronter grønne verdier. Men hvis jeg har mulighet vil jeg helt klart gjøre det jeg kan for å få inn Rasmus Hansson på tinget.

Hvordan vil ditt engasjement i MDG påvirke deg som rektor?

Det vil helt klart ha innvirkning på utforming av utdanningstilbudet ved UiO, mer fornybar energi og bærekraftige løsninger må til. UiO er en stor organisasjon med mye bygningsmasse og stort potensiale for å vise hvordan man kan redusere energiforbruk og leve mer miljøvennlig.

I tillegg er åpenhet og tilgjengelighet viktig innenfor forskning og undervisning, slik at flest mulig kan dra nytte av dem. Dette er verdier jeg også ser som viktige i MDG.

Studentene er en av de virkelig store drivkreftene for endring av samfunnet i andre deler av verden. Mange kjemper gjennom demonstrasjoner som i noen tilfeller blir både voldsomme og langvarige. Dette står i sterk kontrast til her i Norge, hvor politiske studentorganisasjoner i åresvis har slitt med å opprettholde en liten håndfull av aktive medlemmer. Hva kan dette komme av, tror du, og hva må til for å endre det?

Historisk har studentbevegelsen i Norge fått mer gjennomslag enn i andre deler av verden, vi har direkte makt over eget velferdstilbud, gratis utdanninger med greie (ikke gode nok) støtteordninger, og representasjon i alle saker som angår oss.
Studentmassen har også vokst drastisk og blitt mer mangfoldig. Det har gjort at studentidentiteten kanskje har blitt svekket litt, når unge voksne skriver leserinnlegg eller organiserer seg i dag kan det ofte være gjennom organisasjoner som utelukkende er for studenter. Jeg opplever likevel at veldig mange studenter engasjerer seg, den store utfordringen er heller å få flere til å engasjere seg for samme sak til samme tid.

Hva må til for at studenter skal få politisk makt i Norge i dag?

Studenter har politisk makt i dag, om enn begrenset til høyere utdanning og forskning. Partiene og andre interessorganisasjoner har og mange studenter som gjør en viktig jobb og dermed utgjør en slags politisk makt, bevegelsen mot atomvåpen er et eksempel på det. Jeg tror vi kan få enda mer, ved å utnytte at vi faktisk er unge, kreative og smarte voksne som vil noe med fremtiden, og kanskje sørge for at det gir ekstra klang å kalle seg student igjen.

Hvilke unge politiske figurer bør fungere som inspirasjon for studenter og unge i Norge i dag? Hvem inspirerer deg?

Jeg finner nye inspirasjonskilder hver dag. Nå sist av studentene (og andre) i Changemaker som jobbet hardt for en våpenhandelsavtale i FN, og som fortsatt står på selv om de ikke kom i mål i forhandlingsrundene for noen dager siden. Vi studenter har nok av inspirerende mennesker blant oss og i vår historie til at vi ikke trenger å se andre steder.

Hvilke forventninger har du til høstens stortingsvalg?

Jeg er veldig spent på høstens stortingsvalg. Med høy deltagelse blant studenter og unge tror jeg MDG kommer inn på tinget, men det krever mobilisering!

Kommer du til å stille til valg for MDG noen gang i framtida?

Aner ikke, akkurat nå tar jeg et år av gangen. Det finnes mange flinke folk i MDG!

Hvis du ikke blir rektor i år vil du prøve igjen senere?

Det er umulig å si, men jeg tror ikke jeg kommer til å være direkte tilknyttet UiO på en god stund med mindre jeg blir rektor. Jeg er ferdig som masterstudent 1. mai og da vil jeg ut i arbeidslivet.

Hva er det viktigste spørsmålet vi ikke har stillt deg?

Hva jeg synes om de håpløst sløsete OL-planene i Oslo.

Hvis du vil at Torkil Vederhus skal ta over rektorstolen ved UiO de neste fire årene har du fremdeles nesten en uke på deg til å stemme ham inn. Alle studenter og ansatte kan stemme ved å logge inn på https://valg.uio.no/ innen 18. april. Vi i Oslo Grønne Studenter ønsker Torkil lykke til i valget!