Oljeløgner og studentparlamentsvalg

File:Ballot box.JPG
By Thomas Bjørkan (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Det er studentparlamentsvalg, og mange av listene tar UiOs miljøansvar på alvor med gode miljøtiltak, både av praktisk og symbolsk art. Men en av listene velger å se bort ifra miljøansvaret, og bruker heller plass i valgprogrammet til å gjenskape oljeindustriens løgner.

Tirsdag avsluttes studentaparlamentsvalget ved UiO. I den sammenheng vil jeg oppfordre alle studenter til å stemme – men ikke stem på hvem som helst!

Siste periode gjorde studentparlamentet et banebrytende vedtak i den norske oljedebatten – de vedtok at de ønsket å utfase oljeforskningen på UiO! Siden de første oljefunnene i Nordsjøen på 60-tallet, har vi kontinuerlig blitt fortalt hvilken velsignelse oljen er. «Oljeeventyret» har vært en velsignelse, men i dag har klimaforskningen vist at det er i ferd med å bli en forbannelse. Likevel er narrativet om oljeeventyret så dominerende at det sjelden luftes alternative ideer enn å fortsette å forsyne seg av olje og gassressursene utenfor kysten. I den sammenheng representerer studentparlamentsvedtaket noe grunnleggende annerledes og svært viktig. Hvis du luerer med på begunnelsen for vedtaket vil jeg anbefale dette innlegget fra universitas skrevet av Helge Schwitters.

I valgbilaget der listene presenterer seg selv før årets valg er Venstrealliansen (VA), Sosialdemokratene og Samfunnsviterlista de eneste listene som eksplisitt gir sin støtte til dette vedtaket. I tillegg har Liberal liste et godt miljøprogramm, og listetoppene har tidligere støttet vedtaket. Humanistlista og Realistlista ser i sine program ut til å være mer opptatt av bo- og studiemiljø enn det globale miljøet og klimaet

Blå liste bruker derimot plassen i programmet til å gå i strupen på dette tiltaket. De begrunner det med at «Norsk olje og gass er den reneste i hele verden». Man trenger ikke å være veldig kunnskapsfull for å vite at denne påstanden er feil, om ikke en bevisst løgn. Den er gjenskapt gjennom mange år av oljeidustrien og polikerne, men nylig måtte selv Oljeindustriens landsforbund (OLF) innrømme at det er feil. Bildet blir ikke bedre når vi vet at vårt statseide oljeselskap er verdensledende i å investere i de skitneste formene for utvinning. Jeg tar sterk avstand fra Blå liste sin argumentasjon, og vil anbefale alle å stemme en av listene som faktisk tar miljø- og klimautfordringene på alvor!

Godt valg!

Geir Storli Jensen, leder i Oslo Grønne Studenter.