Styret

Oslo Grønne Studenters styre for vårsemesteret 2021.

januar 20, 2021

Leder: Axel Klanderud

Økonomianvarlig: Mathias Dale

Styremedlemmer:

Mathias Schjærven Aagaard

Annika Syverstad

Julianne Sørflaten Grovehagen

Charlotte Borgen

Camilla Bjørnbakken Langen

GENERELLE HENDVENDELSER

oslogronnestudenter@gmail.com